Apocalipsis

Apocalipsis
01. O ov soahX
02. Litanies Unto Djinn
03. Sin of Iblis
04. نشيدالموت
05. Obituaries
06. Fragments Of Annihilation
07. Adharma
08. Upon Death He Dwells
09. Etreum