De Överjordiska

De Överjordiska
01. Anthem of the Sun
02. Vakuum I (Hit Förmår Sig Ingen Lyster)
03. Vakuum II (Misantropins Väg)
04. Threshold of a Dream
05. Ascension to the Stars I (Channeling the Void)
06. Ascension to the Stars II (Leaving This World Behind)