Wrzaskun

Wrzaskun
1. Jam jest
2. Jerusalem
3. Robactwo
4. Azyl
5. Wścieklizna
6. Przybycie Makbeta
7. Rewolta