Πάτερ \'Ηλιε Μήτερ Σελάνα (Father Sun Mother Moon)

Πάτερ \'Ηλιε Μήτερ Σελάνα (Father Sun Mother Moon)
1. Εις Βασιλέα Ήλιον (To the Sovereign Sun) 08:03
2. Διόνυσος (Dionysus) 07:30
3. Ηρακλής Μαινόμενος (Hercules Enraged) 08:14
4. Εις Διόσκουρους (To Diouscuri) 06:20
5. Εις Μήτερ Σελάνα (To Mother Moon) 09:43
6. Χαίρε Τρίμορφη Θεά (Hail to Thee Three Shaped Goddess) 07:16
7. Η Ταύριαν Αρτεμις (The Taurian Artemis) 06:17
8. Η Κάθοδος Της Περσεφόνης (The Descent of Persephone) 11:10
01:04:33