Trolldom

Trolldom
1. Härjaren
2. Trolldom
3. Ingjald Illråde
4. Bed för din själ
5. Hednaland
6. Glöd
7. Svart
8. Vinternatt